Partij voor de Dieren zet vraag­tekens bij opschorten Apel­doorns vuur­werk­verbod in corona tijd


Wat is belang­rijker..... vuurwerk afsteken of het ontlasten van de natuur, de zorg, politie, boa's en brandweer?

2 november 2020

Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad van Apeldoorn om Apeldoorn vanaf 2020 vuurwerkvrij te maken. Uit onderzoek bleek immers dat een meerderheid van de inwoners van onze gemeente overlast ervaart door vuurwerk en blij is met een verbod.

De Partij voor de Dieren was ook blij. Dit was een belangrijke stap in het kader van dierenwelzijn en natuurbehoud.

In april besloot de gemeente echter, vanwege de coronacrisis, dat een vuurwerkvrij Apeldoorn er dit jaar niet in zou zitten. Een debat met de burgers over een goed alternatief zat er niet in dus was een jaar uitstel een logisch besluit.

Voor de Partij voor de Dieren ontbrak bij het uitstel van het vuurwerkverbod juist iedere vorm van logica. Immers:

  • De handhaving van de anderhalve meter maatregel is niet of nauwelijks te hanteren wanneer je het vuurwerk om de oren vliegt.
  • We zitten nog altijd midden in een klimaatcrisis
  • voor corona patiënten zijn de kruitdampen uit het vuurwerk ronduit gevaarlijk

We zijn nu sinds april ruim een half jaar verder en het medisch personeel wordt door de tweede coronagolf opnieuw zwaar belast.

Vanuit de zorg maar ook door de politie, brandweer en de BOA's is er onlangs een dringende oproep gedaan aan de politiek om vuurwerk dit jaar te verbieden.

Het college van Apeldoorn heeft intussen een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen. Dierenasiels en -pensions, maneges, ziekenhuizen, kwetsbare natuurgebieden, woonzorgcentra, zorginstellingen, begraafplaatsen en hondenuitlaatplaatsen komen op die lijst van vuurwerkvrije zones echter niet voor.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente niet doorzet met het vuurwerkverbod, juist nu dit, gezien de huidige omstandigheden, de meest logische beslissing zou zijn. Raadslid Arjan Groters heeft namens de Partij voor de Dieren de gemeente hierover vragen gesteld.

Oud en nieuw mag dan een feestdag heten, voor heel veel mensen is de lol er al lang af en beschouwen de laatste dagen van het jaar als levensgevaarlijk.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn presenteert toekomstvisie in 2040

Apeldoorn wil graag visie tonen op de toekomst en heeft, met de titel “Apeldoorn in 2040”, een beeld geschetst van de toekoms...

Lees verder

Apeldoorn zet duurzaamheidsambities in de koelkast

We weten het allemaal: we kampen met een enorm klimaatprobleem en mede door een hoge uitstoot van CO2 warmt de aarde in rap t...

Lees verder