Dassen­burcht blijft onop­ge­merkt bij toetsing gebied Wenum Wiesel voor aanleg zonnepark


Partij voor de Dieren wil dat vergunning inge­trokken wordt en vraagt om uitleg bij gemeente

8 december 2020

De Partij voor de Dieren is zeer geschrokken. Hoe kan het zijn dat een dassenfamilie die al 20 jaar op dezelfde plek woont tijdens een ecologisch onderzoek in datzelfde gebied niet zou zijn opgemerkt?

Dit ecologisch onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van de komst van een zonnepark te toetsen op de aldaar aanwezige flora en fauna. Het onderzoek werd uitgevoerd door een deskundig bureau en daarna getoetst door de gemeente ecoloog. Uit dit onderzoek bleek dat de komst van het zonnepark niet in strijd zou zijn met de Wet Natuurbescherming en de Omgevingsvisie en -verordening.

De das is echter een beschermde diersoort en een dassenburcht is van een dermate omvang dat het moeilijk te missen is, helemaal wanneer het er al 20 jaar zit. De vergunning had dus nooit afgegeven mogen worden en de Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het kan dat een deskundig en onafhankelijk adviesbureau zo de mist is ingegaan. Sterker nog, in het rapport zou staan dat het betreffende gebied niet geschikt zou zijn als leefgebied voor de das.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De laatste tijd wordt de gemeente overspoeld met aanvragen voor zonnepark initiatieven, vaak door projectontwikkelaars en investeerders die gedreven door subsidies snel geld willen verdienen door grootschalig op goedkope grond zonnevelden aan te leggen. Dit staat echter haaks op de visie om panelen juist bij voorkeur op daken te plaatsen.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de gemeente de regierol weer op zich neemt en de subsidieregels zo toepast dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplaatsen en plekken naast vliegvelden veel aantrekkelijker gemaakt wordt.

Zo kunnen we kostbare grond behouden voor de natuur en als leefgebied van prachtige dieren als dassen en hun leefgebied blijven beschermen.

We willen dan ook opheldering van de gemeente en hebben vragen gesteld hoe het kon gebeuren dat het onderzoek zo tekort geschoten is en hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat dit niet nog eens gebeurt?

De schriftelijke vragen die we de gemeente stelden lees je hier.

Meer lezen over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeld...

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn presenteert jaarverslag tijdens digitale afdelingsvergadering

Afgelopen zaterdag, 28 november, heeft onze fractievoorzitter Maaike Moulijn het jaarverslag van Apeldoorn gepresenteerd op d...

Lees verder

Toch onrustig verlopen jaarwisseling Apeldoorn ondanks vuurwerkverbod

Ondanks het landelijke verbod op het afsteken van vuurwerk en een lokaal verbod op het afschieten van carbid is de jaarwissel...

Lees verder