Inspi­re­rende webinar over biodi­ver­siteit levert veel goede ideeën op


wethouder erkent dat er meer bewust­wording nodig is over de essentie van groen

22 april 2021

Afgelopen woensdagavond, 21 april, heeft de partij voor de Dieren, onder leiding van fractievoorzitter Maaike Moulijn, fractieassistent Heleen Juwett en werkgroeplid Iris van de Kamp een inspirerende webinar georganiseerd naar aanleiding van de actie "Stop corona, red de biodiversiteit".

Het klinkt misschien wat vreemd maar het is een feit. Een virus als corona heeft kunnen ontstaan door de destructieve manier waarop de mens omgaat met de aarde. Daardoor is de natuur uit balans geraakt en sterven wereldwijd heel veel dieren- en plantensoorten uit. We zijn echter afhankelijk van de natuur om zelf in leven te blijven en dus moeten we heel zuinig zijn op onze natuur en biodiversiteit.

In haar inleidende verhaal vertelt Maaike dat er in Apeldoorn al heel veel goede groene ontwikkelingen zijn. Vanaf het moment dat oud Partij voor de Dieren fractievoorzitter Harry Voss bij de gemeente aan de bel trok over het maai- en kapbeleid van de gemeente dat in het vroege voorjaar plaatsheeft en waarbij egels en kikkers in hun winterslaap sterven, heeft Harry, zo erkent ook wethouder Maarten van Vierssen die bij de webinar aanwezig was, de gemeente letterlijk wakker geschud. Vanaf dat moment zijn er in Apeldoorn veranderingen doorgevoerd en is er werk gemaakt van de manier waarop de gemeente omgaat met haar imago als groene stad.

 • het groenonderhoud wordt nu uitgevoerd volgens de natuurkalender en ecologische protocollen
 • er is een notitie "dierenwelzijn" gekomen en ieder plan van de gemeente wordt getoetst op de effecten die het heeft op de natuurwetgeving
 • er is een eco-gids gekomen die ervoor moet zorgen dat natuur in Apeldoorn actiever beschermd en biodiverser beheerd wordt.
 • de gemeente heeft paddentrapjes aangelegd om de padden te helpen tijdens de trek richting de paringsplek
 • met nestkastjes en speciale beplanting wordt aan een ecologisch herstel van de eikenprocessierupsplaag gewerkt.
 • de Apeldoornse bushokjes krijgen groene sedum daken
 • Apeldoorn verstrekt subsidies aan boeren voor de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden
 • en de gemeente Apeldoorn heeft de "Beste Berm Bokaal" gewonnen voor de honderden kilometers kleurrijke bermen die het aanlegt met zaden die ze zelf winnen van de oogst van de jaren ervoor.

Toch is er meer nodig. Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland en de Veluwe wordt meer dan ooit bedreigd. De droogte en de hoge concentratie stikstof zijn met name voor de kwetsbare heide funest maar ook de toenemende recreatiedruk van mensen die tijdens de coronatijd op zoek zijn naar rust en beweging zorgen ervoor dat de natuur letterlijk overlopen wordt.

Dat is dan ook de reden van deze actie, want ook al zijn we op een aantal vlakken afhankelijk van goede beslissingen vanuit Den Haag of van de lokale overheid, we kunnen ook zelf heel veel doen om, met name, onze directe leefomgeving groener en biodiverser te maken.

Onze oproep aan Apeldoorners om met goede ideeën te komen leverde fantastische reacties op. Van eenvoudige en meteen toepasbare suggesties tot compleet uitgewerkte plannen om meer bomen in het landschap te plaatsen. Van alle ideeën die binnenkwamen maakte Maaike een mooi en inspirerend filmpje met maar liefst 45 tips voor meer groen en biodiversiteit in Apeldoorn.

Ook tijdens de webinar ontstonden goede ideeën zoals een composthoop voor de hele buurt en het idee om een poule te vormen met vrijwilligers en ook studenten voor maatschappelijke stages die met name oudere mensen willen helpen met vergroenen van de voortuin.

Wethouder Maarten van Vierssen en zijn collega en ecoloog Martine van Oostveen vertelden dat de gemeente een groeninitiatief kent waarbij de gemeente ideeën van burgers om hun eigen wijk of straat groener wil maken helpt en er bijvoorbeeld voor zorgt dat er dan op die plekken die ingezaaid zijn met bloemen niet gemaaid wordt. Ook hierbij gaf de wethouder aan dat deze initiatieven meer aandacht behoeven om de bewustwording van burgers over de noodzaak van groen te stimuleren.

We eindigden de avond met een stemronde waarbij alle deelnemers van de webinar mochten aangeven welke tips tot de favorieten behoorden. Er kwamen vier winnaars uit de bus:

 • de tip van Oscar Poelmann om meer fruitbomen te planten in het straatbeeld.
 • Het groene welkomstpakket aan iedere nieuwe burger van Apeldoorn met een vogelkastje of insectenhotel en bloemenzaad van Monique van der Kolk en Karin Jahromi
 • het project geveltuinen beter inzetten van Helen Magré-Wubbeling
 • het gebruiken van braakliggende terreinen binnen de gemeente voor de aanleg van moes- of bloementuinen van Gea Binneveld.

Winnaars, van harte. De Partij voor de Dieren gaat zich actief inzetten om deze plannen in overleg met de gemeente uit te gaan voeren. Daarnaast willen we met een aantal andere plannen die we hebben ontvangen aan de slag om ze, samen met de leden van onze werkgroep, de komende jaren als project te gaan uitvoeren. We zullen daarbij de inzenders op de hoogte houden en uiteraard hiervan verslag doen via onze website, Facebook- en Instagrampagina.

Waar we ook mee aan de slag gaan is het stukje bewustwording. Dit woord kwam geregeld terug tijdens de levendige gesprekken die gisteren plaatshadden tussen de deelnemers onderling en met Maarten en Martine van de gemeente. Onze gemeente doet al heel veel op het gebied van groen en, zoals Maarten aangaf, Apeldoorn heeft een imago als groene stad en heeft de ambitie de Veluwe veel meer de stad binnen te halen.

Een grote frustratie die leeft onder de bewoners en ook tijdens de webinar werd geuit is dat de gemeente aan de ene kant veel bomen aanplant maar tegelijkertijd ook ontzettend veel bomen kapt en illegale bomenkap achteraf alsnog legaliseert.

Om de bewustwording van de essentie van groen onder de inwoners te stimuleren is het noodzakelijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Een goed voorbeeld doet goed volgen, of zoals in dit geval: "een groen voorbeeld doet groen volgen"!

Tot slot laten we hier nog eens het filmpje zien dat vorig jaar gemaakt werd door Maaike en haar collega Rachel van GroenLinks over Apeldoorners met goede groen ideeën, waarvan het geluid tijdens de webinar lastig te horen was.

Het is een inspirerend filmpje dus zeker de moeite van het kijken waard.

We danken iedereen die aanwezig was bij de webinar en we danken iedereen die een goed idee naar ons ingezonden heeft. We danken ook Maarten van Vierssen en zijn collega Martine van Oostveen die namens de gemeente deelnamen aan de webinar en die ook veel vragen hebben kunnen beantwoorden.

Alle inzenders ontvangen binnenkort van ons een zaadbom voor hun goede ideeën. Dit is een pakketje met zaden van inheemse planten en bloemen die je kunt zaaien op een plek die volgens jou nog wel wat biodiversiteit kan gebruiken. Mocht je dit lezen en zelf ook een zaadbom willen ontvangen, stuur ons dan een mailtje naar pvdd@apeldoorn.nl

Namens Maaike moet ik er wel even bijzeggen: "op=op"!

En dan nog een allerlaatste tip: Het NK Tegelwippen is volop aan de gang. Een wedstrijd tussen gemeenten onderling wie de meeste tegels wipt. Apeldoorn staat op dit moment op de vijfde plek. Hoe mooi is het wanneer we de dit jaar de winnaar zijn met de meest gewipte tegels van Nederland. Doe dus mee en registreer je aantal gewipte tegels op de site. Je hebt tot 30 september de tijd.

Dus geef door die tip en doe mee met de tegelwip!!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept opnieuw wethouder op het matje

De gemeente lapt opnieuw alle regels van de natuurwet aan haar laars en niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich daar ...

Lees verder

Apeldoorn werkt aan een klimaatneutrale stad

In december 2014 werd een motie die we samen met VVD hebben opgesteld en mede werd ingediend door GroenlInks, D66 en Christen...

Lees verder