Stem­ver­klaring: waarom de Partij voor de Dieren als enige tegen de begroting stemt


16 november 2021

Op de basisschool leerden we het al, van uitstel komt afstel.

De begroting 2022, die vorige week behandeld werd, bevat geen daadkrachtige acties die onze gemeente gaat redden uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Er wordt daarentegen gekozen voor groei en prestige. Men wil daarnaast ook wel vergroenen, maar dat mag de groei niet in de weg staan en het moet vooral haalbaar en betaalbaar blijven.

Al jaren haalt Apeldoorn haar eigen klimaatdoelen niet. Ooit wilde de gemeente in 2020 100% energieneutraal zijn. Inmiddels zitten we op slechts 4,8% energieneutraal. Dat schiet dus niet op. Ook is er meer inzet nodig om de biodiversiteit te vergroten, waaronder een extra ecoloog. De Partij voor de Dieren heeft bij de Voorjaarsnota en de Meerjaren Programma Begroting meerdere moties en amendementen ingediend om ervoor te zorgen dat de gemeente meer gaat doen voor het klimaat en de biodiversiteit. Maar het mocht niet baten. Vrijwel al onze moties en amendementen om de begroting groener en diervriendelijker te maken, haalden het niet. Dus restte ons maar één optie: tegenstemmen.

Maak je geen zorgen. Wij blijven net zolang vechten voor verandering, tot die er is.

Doen jullie mee? #JoinTeamPlanet #PlanBvoorApeldoornZie hier welke moties en amendementen wij (mede) ingediend hebben.

Bij de begroting:

Bij de Voorjaarsnota:

Algemene beschouwing: https://apeldoorn.parlaeus.nl/