Trans­port­be­drijf nabij kwetsbare natuur mag toch uitbreiden


gemeen­teraad Apeldoorn geeft toestemming ondanks stik­stof­toename

19 oktober 2019

Eind mei haalde de Raad van State resoluut een streep door het PAS (Programmatische Aanpak vermindering Stikstofdepositie), een maatregel van de overheid om vergunningen af te kunnen geven voor het bouwen en/of uitbreiden van wegen, woonwijken, stallen en bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden door een vereenvoudiging van de regels en stikstofmetingen.

Dit verhaal kennen we. We weten ook dat de stikstofproblematiek veroorzaakt is door de verontreiniging van de lucht door de veeteelt, de industrie, de bouw en het verkeer en dat dit met name voor natuurgebieden desastreuze gevolgen heeft.

We hebben niet heel veel natuur meer in Nederland. Eind jaren '70 heeft Nederland een handtekening gezet onder een Europese afspraak om de kwetsbare natuur die we nog hebben te beschermen. Deze natuur werd aangewezen als Natura 2000-gebied en in de buurt ervan mocht niet meer worden gebouwd.

U snapt nu ook hoe krom de PAS-regeling is die op initiatief van CDA en PvdA in 2015 werd ingevoerd om alsnog de bouw van stallen, industrie, woonwijken en wegen in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden mogelijk te maken.

Gelukkig heeft de Raad van State daar nu een stokje voor gestoken en liggen alle bouwprojecten sindsdien stil.

Alle???? Nee helaas. De gemeente Apeldoorn heeft een transportbedrijf uit Uddel, gevestigd op 160 meter afstand van een Natura 2000-gebied, toestemming gegeven om uit te breiden. Om deze uitbreiding mogelijk te maken zullen ook nog eens 30 bomen worden gekapt.

De gemeente gedoogt hiermee een illegale uitbreiding van het bedrijf uit de jaren '90 en keurt daarnaast een verdere uitbreiding goed, ten koste van 30 bomen. Bovendien zal er ook een substantiële toename van stikstofuitstoot zijn door de toename van het aantal vrachtwagens, op 160 meter van een kwetsbaar natuurgebied.

Wat wij dan ook niet snappen is dat, op onze fractie en de SP na, de gehele gemeenteraad vóór dit plan heeft gestemd. De Partij voor de Dierenfractie Gelderland gaat nu vragen stellen over deze zeer zorgelijke situatie.

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn wordt vanaf 2020 vuurwerkvrij!

De aanhouder wint!! Al vanaf 2010 (toen we in de gemeenteraad kwamen) proberen we vuurwerkoverlast tegen te gaan. En eindelij...

Lees verder

Boeiende lezing over stikstofproblematiek

Begin deze maand organiseerde de Partij voor de Dieren een informatieavond over onze huidige stikstofcrisis. Wat is er precie...

Lees verder