Actu­a­li­teits­vragen over bestrijden eiken­pro­ces­sierups


Bestrijden op natuur­lijke wijze dier­vrien­de­lijker en beter voor milieu

Indiendatum: mrt. 2019

GroenLinks en Partij voor de Dieren zullen, tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2019, de volgende actualiteitsvragen stellen:

Elk jaar is de gemeente veel geld kwijt aan het bestrijden van de Eikenprocessierups. Natuurlijke vijanden van deze rups zijn onder andere: mezen, mussen, vleermuizen, roofvliegen en -wantsen. In verschillende gemeenten zijn vorig jaar (gratis) nestkasten voor mezen, mussen en vleermuizen verspreid en vaste planten gepoot die roofvliegen en wantsen trekken om de eikenprocessierups zoveel mogelijk op natuurlijke wijze/preventief te bestrijden.

In welke mate is de gemeente Apeldoorn bereid om dit soort natuurlijke preventieve maatregelen in de bestrijding van de eikenprocessierups te nemen?

Is de gemeente Apeldoorn voornemens om bij de uitvoering van dergelijke preventieve maatregelen basisschoolkinderen uit onze gemeente te betrekken, bijvoorbeeld bij het ophangen van nestkasten en de nestkasten aan te schaffen via bijvoorbeeld een sociale- of dagbestedingswerkplek?

Namens,

Partij voor de Dieren

Maaike Moulijn

en

GroenLinks

Rachel Gasper-Rothengatter

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mrt. 2019

Bij de behandeling van dit onderwerp tijdens de raadsvergadering, heeft de gemeente toegezegd om via "pilots" de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te zullen gaan bestrijden. Het voorstel is dus overgenomen.