Schrif­te­lijke vragen Groen­Links Apeldoorn, Christen Unie Apeldoorn, CDA Apeldoorn, D66 Apeldoorn en Partij voor de Dieren Apeldoorn over de besteding van het Gelders Winter­fonds.


Indiendatum: 17 jan. 2023


Eerder stelden GroenLinks en VVD vragen over het Gelders winterfonds. Waarop wij het positieve antwoord kregen dat dit wordt aangevraagd. In het antwoord stond onder meer het volgende:

De focus vanuit de provincie ligt op het helpen van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet voorzien. Bij de besteding van deze middelen zal ook de relatie gelegd worden met de in de MPB 2023-2026 opgenomen stelpost van € 10 mln. om de impact van de sterk gestegen energie- en grondstofprijzen op te kunnen vangen.

We zien in de stad dat bepaalde ondernemers de (winkel)deuren letterlijk open hebben staan. Hiermee verspillen zij behoorlijk wat energie. Is het college het met ons eens dat het raar zou zijn dat deze ondernemers dan wel een schenking krijgen uit het fonds terwijl zij niet duurzaam en energiebesparend bezig zijn?

De vraag aan het college in Apeldoorn:

  1. Zijn er voorwaarden verbonden aan de schenkingen aan ondernemers? Bijvoorbeeld dat zij hun winkeldeuren moeten dichthouden?

Ellen Soorsma, raadslid GroenLinks Apeldoorn

Willeke de Jager, raadslid Christen Unie Apeldoorn

Maaike Moulijn, raadslid Partij voor de dieren Apeldoorn

Bouwien ten Bokum, raadslid D66 Apeldoorn

Alinda Fredriks, raadslid CDA Apeldoorn

Indiendatum: 17 jan. 2023
Antwoorddatum: 14 feb. 2023

Beantwoording vragen:

1. Zijn er voorwaarden verbonden aan de schenkingen aan ondernemers? Bijvoorbeeld dat zij hun winkeldeuren moeten dichthouden.

Antwoord: Dit is niet van toepassing. Het Gelders Winterfonds wordt niet ingezet voor (individuele) schenkingen aan mkb ondernemers.

Het Rijk heeft verschillende maatregelen getroffen of aangekondigd, waaronder de Tegemoetkoming in Energiekosten (TEK), de Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-groen regeling) en de subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM). Aan de regelingen zitten diverse voorwaarden verbonden en het aanvragen van een Rijksregeling is geen dagelijkse bezigheid voor de gemiddelde mkb ondernemer. De inzet van het College van B&W richt zich op het begeleiden van mkb ondernemers in de aanvraag voor de landelijke steunmaatregelen en het ondernemen van energiebesparende maatregelen om de negatieve effecten van de stijgende energiekosten te verminderen. Voor meer informatie over Collegevoorstel ‘Ondersteuning energiecrisis mkb’, zie hier.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: "wie beschermt Apeldoorners tegen houtrook?"

Lees verder

Schriftelijke vragen over dieren en armoede

Lees verder

    word lid Doneer