Schrif­te­lijke vragen over dieren en armoede


geza­menlijk ingediend met de PvdA

Indiendatum: 14 feb. 2023

Steeds meer huishoudens hebben het financieel lastig door de gestegen kosten voor voedsel en energie. Dat heeft grote gevolgen, niet alleen voor de mensen, maar ook voor eventuele huisdieren. In de Stentor stond vorige week een artikel dat steeds meer mensen afstand moeten doen van hun geliefde huisdier als deze ziek wordt omdat de medische kosten niet meer op te brengen zijn.

In Apeldoorn was er een tijdlang een pilot van de dierenbescherming om mensen in armoede te helpen met dierenartskosten via de Minimax dierenarts. Helaas is dit project beƫindigd.

De gemeente was niet betrokken bij de Minimax dierenarts. Wel is het mogelijk om met de Stadspas dierenbenodigdheden aan te schaffen. Onze fracties stellen hierover de volgende vragen:

  1. In hoeverre hebben dierenopvangorganisaties in de regio (waaronder asiel Kuipershoek) te maken met zieke dieren die worden afgestaan omdat de eigenaar de medische kosten niet meer kan opbrengen?
  2. Hoe worden inwoners met financiƫle problemen tot nu toe geholpen als zij een huisdier hebben en de kosten niet meer kunnen opbrengen?
  3. In verschillende gemeenten (zoals Amsterdam, Amersfoort, Almere, Rotterdam en Arnhem) is er een speciale regeling voor een bijdrage in dierenartskosten voor mensen die dat niet kunnen betalen. Zou zoiets ook in Apeldoorn kunnen komen in het kader van het armoedebeleid?
  4. Er is een dierenvoedselbank in Apeldoorn, https://www.dierenvoedselbankapeldoorn.nl. Worden minima en andere mensen met geldproblemen daarnaar verwezen?
  5. De dierenvoedselbank is een vrijwilligersorganisatie en zit nu op een tijdelijke locatie, waar ze binnenkort uit moeten. Kan het college hen helpen bij de zoektocht naar een andere locatie? Eventueel gelijktijdig met de zoektocht voor een locatie van de (mensen)voedselbank, zie de beantwoording van de vragen hierover aan CU, D66 en PvdA
  6. Wat zou de gemeente nog meer kunnen doen om ook huisdieren in armoede te helpen in deze lastige tijd?

Martine Berends PvdA

Maaike Moulijn Partij voor de Dieren

Meer lezen: