Schrif­te­lijke vragen over Fairtrade Apeldoorn


Indiendatum: 1 nov. 2022

Sinds 2020 is Apeldoorn een Fairtrade gemeente. Daar is de Partij voor de Dieren erg blij mee want wij vinden dat de economie zich tussen sociale en ecologische grenzen moet bewegen (zoals in de Donut economie van Raworth). Fairtrade draagt bij aan een economie binnen sociale grenzen.

Wij willen graag weten wat de gemeente afgelopen 2 jaar heeft gedaan om Fairtrade Apeldoorn waar te maken. Wij stellen de vragen aan de hand van de criteria die worden gesteld om Fairtrade gemeente te worden:

  1. Staat Fairtrade in alle aanbestedingen en is alles wat de gemeente inkoopt nu daadwerkelijk Fairtrade? Dus niet alleen koffie, thee, cacao en ander voedsel, maar ook bedrijfskleding en relatiegeschenken. Zo nee, wat nog niet en waarom niet?
  2. Hoe is de gemeentelijke betrokkenheid bij de werkgroep Fairtrade Apeldoorn? Is er een gemeentelijke financiƫle bijdrage, zit er een vertegenwoordiger van de gemeente bij de werkgroep en/of ondersteunt de gemeente de Fairtrade beweging op een andere manier?
  3. Doet de gemeente mee aan activiteiten van de werkgroep, zoals de Fairtrade Week van 29 oktober t/m 6 november? Zo ja, wat doet de gemeente? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe draagt de gemeente bij aan de promotie van Fairtrade in Apeldoorn bv bij bedrijven, evenementen etc?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Indiendatum: 1 nov. 2022
Antwoorddatum: 15 dec. 2022

  1. Staat Fairtrade in alle aanbestedingen en is alles wat de gemeente inkoopt nu daadwerkelijk Fairtrade? Dus niet alleen koffie, thee, cacao en ander voedsel, maar ook bedrijfskleding en relatiegeschenken. Zo nee, wat nog niet en waarom niet?

Antwoord: Nee, Fairtrade staat niet in alle aanbestedingen en alles wat de gemeente inkoopt is niet daadwerkelijk Fairtrade. We nemen Fairtrade mee in inkoop- en aanbestedingstrajecten die zich daarvoor lenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld vooral bij de aanbesteding van de catering en bij bedrijfskleding. Daarbij vragen wij als gemeente dat opdrachtnemers bij inschrijving van een aanbesteding zich committeren aan de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). De ISV dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Op deze wijze vragen wij dat bij de uitvoering van een overeenkomst een bijdrage wordt geleverd aan het bewust worden van de effecten die de opdracht heeft op de arbeids- en mensenrechtensituatie in de productketen. Ook vragen wij als gemeente om een verklaring in te dienen waaruit blijkt dat bij de uitvoering van de overeenkomst een bijdrage wordt geleverd aan het bewust worden van de effecten die de opdracht heeft op de arbeids- en mensenrechtensituatie in de productketen. Deze verklaring is vormvrij.

2. Hoe is de gemeentelijke betrokkenheid bij de werkgroep Fairtrade Apeldoorn? Is er een gemeentelijke financiƫle bijdrage, zit er een vertegenwoordiger van de gemeente bij de werkgroep en/of ondersteunt de gemeente de Fairtrade beweging op een andere manier?

Antwoord: De gemeente Apeldoorn heeft in het voortraject, tot aan de totstandkoming van de Fairtrade-titel, een incidentele bijdrage geleverd voor ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de lokale werkgroep Fairtrade om zodoende te titel Fairtrade te kunnen behalen. Op dit moment draagt de gemeente nog bij aan de jaarlijkse kosten (+/- E 1000,-) die de lokale werkgroep heeft, om de vergoeding aan de (landelijke) organisatie Fairtrade te kunnen dekken. Er neemt op dit moment geen medewerker van de gemeente Apeldoorn deel aan de werkgroep Fairtrade.

3. Doet de gemeente mee aan activiteiten van de werkgroep, zoals de Fairtrade Week van 29 oktober t/m 6 november? Zo ja, wat doet de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De gemeente neemt geen eigen initiatief om bij te dragen aan activiteiten van de werkgroep Fairtrade. Als zich kansen voordoen om samen te werken wordt bekeken of dat haalbaar is. Het initiatief daartoe ligt echter primair bij de lokale werkgroep Fairtrade. Op dit moment ligt er vanuit het college geen focus op Fairtrade en levert Apeldoorn geen actieve bijdrage.

4. Hoe draagt de gemeente bij aan de promotie van Fairtrade in Apeldoorn bv bij bedrijven, evenementen etc?

Antwoord: In gesprekken met partners en bij evenementen komen veel onderwerpen aan bod, zo ook Fairtrade. Via die weg wordt er aandacht gevraagd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over "wie beschermt de natuur in Radio Kootwijk"?

Lees verder

Schriftelijke vragen: "wie beschermt Apeldoorners tegen houtrook?"

Lees verder

    word lid Doneer