Schrif­te­lijke vragen over Gat van Zeven­huizen


Natuur­on­vrien­de­lijke prak­tijken baren zorgen en roepen vragen op

Indiendatum: feb. 2019

Er is iets aan de hand bij het Gat van Zevenhuizen, de voormalige vuilstortplaats aan de Amersfoortseweg. Er is sprake van langdurige houtkap in het gebied. Ook staat er opeens een jachthut en hangen er op vele plekken bordjes met verboden toegang. Vanwege de diverse natuuronvriendelijke praktijken die hier worden aangetroffen maken zowel inwoners als de Partij voor de Dieren zich zorgen. Wij stellen daarom de volgende vragen:

  1. Waarom staat hier plots een hoogzit en is daar een vergunning voor?
  2. Er zitten meerdere gaten in de hekken rond de hondenuitlaatplaats. Hoe vaak worden deze hekken gecontroleerd en wanneer worden deze gaten gerepareerd?
  3. Wie is de eigenaar van de grond?
  4. Waarom zijn er plotseling veel bordjes met verboden toegang opgehangen?
  5. Er is al maanden sprake van houtkap in het gat. Ook staan er machines om het hout te zagen en kratten om het op te slaan. Het lijkt of hier een houtopslag ontstaat. Wat gebeurt hier en zijn deze activiteiten legaal?
  6. Er zijn verschillende zaken aangetroffen die zeer dieronvriendelijk zijn. Er lijkt glas neergelegd te zijn op het pad en er is een vossenhol dichtgegooid. Voor de jachthut ligt een vreemd goedje wat hier niet thuis hoort. Zijn deze zaken bekend bij het college? Welke acties worden hierop ondernomen?
  7. Wil het college verder nog iets kwijt over deze locatie?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 2 apr. 2019

1. Waarom staat hier plots een hoog zit en is daar een vergunning voor?

Antwoord: op deze plek staat al sinds 20 jaar een hoogzit. Drie jaar geleden is de oude houten hoogzit vervangen door een metalen constructie welke niet aan de bodem verankert is. Deze staat los tegen de boom en is eenvoudig te verplaatsen, waardoor deze gerichter ingezet kan worden. Soms is het handig om de hoogzit een paar meter te verplaatsen ivm zicht en zichtbaarheid. Voor dit type hoogzit is geen WABO-vergunning nodig.

2. Er zitten meerdere gaten in de hekken rond de honden uitlaatplaats. Hoe vaak worden deze
hekken gecontroleerd en wanneer worden deze gaten gerepareerd?

Antwoord: het genoemde perceel is geen aangewezen hondenuitlaatplaats. Het betreft hier een stuk gemeentelijk bos waarvoor geen aanlijnplicht geldt omdat het zich buiten de bebouwde kom bevindt. De wildkerende rasters langs de Amersfoortseweg en wijk Berg & Bos worden regelmatig voor onderhoud gecontroleerd (onderhoudscontract) door de firma Arfman uit Holten, in opdracht van de gemeente. Daarnaast controleert team THOR incidenteel en op melding. De gemeente acht het belang van gesloten wildkerende rasters zeer groot vanwege de veiligheid voor mens en dier. We zijn daarom ook blij dat de vele wandelaars in het gebied de defecten direct bij ons melden zodat we deze zo spoedig mogelijk kunnen repareren.

Alle rasters langs en rondom de Julianatoren en het Gat van Zevenhuizen vallen voor wat betreft onderhoud, rastercontrole en reparaties onder de verantwoordelijkheid en voor rekening van de betreffende eigenaar.

3. Wie is de eigenaar van de grond?

Antwoord: het perceel waarop de hoogzit staat is in eigendom en beheer bij de gemeente Apeldoorn. Gepo beheer B.V. is eigenaar van het zgn. Gat van Zevenhuizen.

4. Waarom zijn er plotseling veel bordjes met verboden toegang opgehangen?

Antwoord: De eigenaar, zijnde Gepo beheer B.V., is vrij om zijn terrein open te stellen of af te sluiten voor bezoekers en heeft het recht hiertoe verbodsborden te plaatsen. In dit geval wil de eigenaar geen derden toelaten op zijn terrein. Hij laat dit duidelijk weten door rond het gebied verbodsborden art 461 WvSr te plaatsen.

5. Er is al maanden sprake van houtkap in het gat. Ook staan er machines om het hout te zagen en kratten om het op te slaan. Het lijkt of hier een houtopslag ontstaat. Wat gebeurt hier en zijn deze activiteiten legaal?

Antwoord: de eigenaar heeft de houtkap vooraf met de Provincie Gelderland, zijnde het bevoegd gezag, besproken. De Provincie en de OVIJ zijn de instanties die controleren op illegale activiteiten in dit gebied. Daarvan is in dit geval geen sprake.

6. Er zijn verschillende zaken aangetroffen die zeer dieronvriendelijk zijn. Er lijkt glas neergelegd
te zijn op het pad en er is een vossenhol dichtgegooid. Voor de jachthut ligt een vreemd
goedje wat hier niet thuis hoort. Zijn deze zaken bekend bij het college? Welke acties worden hierop ondernomen?

Antwoord: het Gat van Zevenhuizen is een oude stortplaats waar in het verleden onder meer glas is gestort. Het kan zijn dat het stortafval in de loop der tijd naar boven komt, bijvoorbeeld door omvallende bomen in geval van storm of wroetende dieren. Er is niet bekend dat hier moedwillig glas is neergegooid. Hetzelfde geldt voor het vossenhol: zowel de eigenaar als de faunabeheerders van de gemeente is het niet bekend dat dit moedwillig is dichtgegooid. Dit kan ook verklaard worden door dierlijke activiteit.

Het vreemde goedje dat voor de gemeentelijke hoogzit is aangetroffen lijkt op pulp (bieten). Het lijkt erop dat dit vrij recent is achtergelaten. Zowel voor de eigenaar als de faunabeheerders is het een raadsel wie dit daar heeft neergelegd. Dit is achteraf ook niet te achterhalen.


7. Wil het college verder nog iets kwijt over deze locatie?

Antwoord: het college gaat ervan uit dat de beantwoording van de vorige vragen verheldering biedt en heeft daaraan niets toe te voegen.