Schrif­te­lijke vragen over negatieve gevolgen aankoop huis­dieren tijdens coro­natijd


Indiendatum: 15 jan. 2021

Door de lockdown schaffen steeds meer mensen een huisdier aan. Dat kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. De malafide handel in puppy’s blijkt bijvoorbeeld enorm toegenomen te zijn en helaas blijken veel van die puppy’s ziek te zijn of gebreken te hebben. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Wat doet de gemeente eraan om impulsieve aankoop van huisdieren te voorkomen, juist ook in deze coronatijd?
  2. Heeft de gemeente een beeld van de malafide handel/broodfok in Apeldoorn? Zo ja, ziet dat beeld eruit? Zo nee, hoe tracht de gemeente dit in beeld te krijgen?
  3. Hoe treedt de gemeente op tegen malafide handel en broodfok van huisdieren in Apeldoorn?
  4. Geeft de gemeente voorlichting aan inwoners over aankoop van huisdieren bij broodfokkers?
  5. Wat doet de gemeente nog meer om dit soort praktijken in Apeldoorn tegen te gaan?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Meer informatie over dit onderwerp:

Indiendatum: 15 jan. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

Beantwoording

1. Wat doet de gemeente eraan om impulsieve aankoop van huisdieren te voorkomen, juist ook in deze coronatijd?

Antwoord: Het college deelt de zorgen waar het gaat om een impulsieve aankoop van huisdieren als dit leidt tot een gebrek aan dierenwelzijn of dierenleed. De gemeente levert geen inspanningen met betrekking tot voorkomen impulsieve aankopen van huisdieren. De aankoop, het houden en verzorgen van een huisdier is primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De wet dieren ziet toe op het dierenwelzijn van (huis)dieren. In het besluit houders van dieren staan algemene regels over hoe dieren gehouden en verzorgd moeten worden. Ook staan in het besluit regels voor het fokken en de verkoop van huisdieren. Het toezicht op deze regels en de handhaving ten aanzien van dierenwelzijn in belegd bij de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA).

2. Heeft de gemeente een beeld van de malafide handel/broodfok in Apeldoorn? Zo ja, ziet dat beeld eruit? Zo nee, hoe tracht de gemeente dit in beeld te krijgen?

Antwoord: De gemeente heeft geen beeld van malafide handel/broodfok in Apeldoorn. Als er signalen binnenkomen van deze praktijken wordt hier melding gedaan bij de NVWA. Bij illegale hondenhandel en import werkt de NVWA samen met de politie en de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). De gemeente onderneemt geen verdere acties om dit in proactief in beeld te krijgen. In 2019 heeft de NVWA een onderzoek gedaan naar de handel in honden en katten. https://www.nvwa.nl/documenten... sultaten-handel-in-honden-en-katten-2019.

3. Hoe treedt de gemeente op tegen malafide handel en broodfok van huisdieren in Apeldoorn?

Antwoord: De gemeente treedt niet rechtstreeks op tegen malafide handel en broodfok van huisdieren in Apeldoorn. De handhavingstaak ligt bij de NVWA. De NVWA werkt hierin samen met de LID en de politie. De politie treedt op bij een vermoeden van strafbare feiten.

4. Geeft de gemeente voorlichting aan inwoners over aankoop van huisdieren bij broodfokkers?

Antwoord: De gemeente geeft geen voorlichting aan inwoners over aankoop van huisdieren bij broodfokkers.

5. Wat doet de gemeente nog meer om dit soort praktijken in Apeldoorn tegen te gaan?

Antwoord: De NVWA, LID en politie werken samen om misstanden en illegale praktijken in de handel van gezelschapsdieren tegen te gaan. De gemeente ondersteunt deze samenwerking vanuit preventie, toezicht en handhaving waar nodig en binnen de eigen mogelijkheden, maar is hier zelf niet actief hiermee bezig.

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen over beperking natuurbescherming Gelders natuurnetwerk

Lees verder

Schriftelijke vragen winteropvang dak- en thuislozen

Lees verder

    word lid Doneer