Schrif­te­lijke vragen over wespen en voor­lichting over wespen


Indiendatum: 24 aug. 2023

Na de nationale vogel-, bijen- en vlindertellingen, vond eind augustus vorig jaar de eerste Nationale Wespentelling plaats. Deze telling, georganiseerd door de Wespenstichting, is niet alleen bedoeld om een actueel beeld te krijgen van de stand van wespen in Nederland, maar ook om meer bewustzijn te kweken voor het nut van wespen, als poging om ze van hun negatieve imago te verlossen.

Net als bijen zijn wespen namelijk belangrijke bestuivers van bloemen. Daarnaast vangen ze vliegen, dazen en muggen, dieren die mensen vaak (ook) als plaagdieren zien. Ook ruimen ze kadavers op in de natuur.

Het ‘agressieve’ beeld dat mensen vaak bij wespen hebben is een overdreven stereotype: wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld door mensen die ze proberen weg te slaan. Van de 10 wespensoorten die voorkomen in Nederland zijn bovendien maar 2 soorten aangetrokken tot zoete drankjes, de zogeheten limonadewespen, en enkel gedurende de zomer.

Door dit foute beeld dat mensen hebben van wespen worden wespennesten meestal chemisch bestreden. Dat is dodelijk voor alle nuttige bestuivers en opruimers en er komen chemische bestrijdingsmiddelen in het milieu terecht die ook giftig zijn voor huisdieren en andere insecten. Op de website van de gemeente staat: “Wespen in of rond uw woning kunt u zelf laten bestrijden door een ongediertebestrijdingsbedrijf. Een bijennest in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte, kunt u melden bij Circulus.”

In de dierenwelzijnsnotitie paragraaf 4.4 staat dat preventieve maatregelen van hinderlijk genoemde dieren de voorkeur hebben boven vernietiging. De SP en de Partij voor de Dieren hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het college het met de SP en de Partij voor de Dieren eens dat ook wespen bescherming verdienen en nuttig zijn voor de biodiversiteit en natuur? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat het advies (verwijzingen naar een ongediertebestrijdingsbedrijf) niet past bij de voorkeur voor preventieve maatregelen uit de dierenwelzijnsnotitie? Zo ja, is het college bereid om de tekst op de website aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat gebeurt er als er een wespennest gemeld wordt bij Circulus? Wordt er dan gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen? Worden er ook preventieve maatregelen gebruikt of wordt er besloten om wespennesten te laten zitten?
  4. Is het college bereid om contact te zoeken met de Wespenstichting voor de beste aanpak, mensen te verwijzen naar hun stappenplan en om de medewerkers van de gemeente en Circulus volgens dit stappenplan te trainen, en daarmee ook te stoppen met bestrijding via ongediertebestrijdingsbedrijven?
  5. Is het college bereid om inwoners te informeren over het nut van wespen en de “do’s en dont’s” bij ‘overlast’ door wespen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld door de informatie op de website van de gemeente aan te passen, een bericht op te nemen in de gemeentelijke huis aan huispagina en social mediapagina’s? Zo nee, waarom niet?
  6. Op dit moment worden wespennesten die door de Wespenstichting worden verplaatst meestal geplaatst in de tuin van een van de bestuursleden, overigens zonder overlast voor omwonenden tot gevolg. Vanzelfsprekend is deze ruimte ontoereikend voor grote aantallen wespennesten. Is het college bereid om te onderzoeken of er binnen de gemeente locaties zijn waar wespennesten voor de volgende zomer door bevoegde instanties geplaatst zouden kunnen worden en waar er geen risico is op overlast? Zo nee, waarom niet?

Rob Besse SP

Maaike Moulijn Partij voor de Dieren