Apel­doorns afval­beleid deugt niet


Huidig afval­systeem leidt tot steeds meer zwerf­afval in onze gemeente

17 september 2020

Apeldoorn kampt, net als de rest van Nederland met enorme hoeveelheden afval. De Partij voor de Dieren ontvangt steeds meer klachten van inwoners over de kosten van het huidige systeem en over de hoeveelheid zwerfafval en gedumpt afval dat alsmaar toeneemt.

Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Om dit doel te bereiken is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Sinds april geldt dit in heel Apeldoorn. Niet de grijze, maar de oranje container wordt geleegd aan huis. Voor restafval moeten we naar een ondergrondse container en moet worden betaald.

Begin deze maand werd tijdens de Politieke Markt over deze nieuwe aanpak, het recycle plan, van de gemeente Apeldoorn gesproken.

De insteek van deze bespreking was de kostenbeheersing. De kosten zijn hoog want veel afval wordt nu kosteloos opgehaald of kan gratis weggebracht worden, terwijl de gemeente fors moet betalen om dit afval te verwerken.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het verminderen van alle afvalstromen en de burger beter moet informeren over de kosten van afvalverwerking en de gevolgen ervan voor het milieu.

Een voorbeeld hiervan is het PMD afval dat nu gescheiden wordt opgehaald met als doel om te recyclen. Het grootste deel van het ingezamelde PMD belandt echter in de verbrandingsoven of in het gunstigste geval wordt het gedowncycled. De meeste producenten weigeren echter om gerecycled plastic te gebruiken. Er is dus geen sprake van een kringloop.

Kortom, het huidige afvalbeleid deugt niet. Terwijl wij, als burgers, ons best doen om en ons afval keurig scheiden met het idee goed bezig te zijn voor het milieu, is er nauwelijks sprake van recycling, blijven kostbare grondstoffen verdwijnen in verbrandingsovens, rijzen de kosten de pan uit en wordt steeds meer afval in de natuur gedumpt.

Terwijl de gemeente, zo bleek tijdens deze PMA, eerst nog meer cijfers wil zien om het effect van het recycleplan goed in beeld te krijgen zou de Partij voor de Dieren direct willen dat:

  • Consuminderen gaat lonen. Dus hoe minder afval je produceert hoe minder je betaalt voor het ophalen ervan.
  • Producenten moeten worden verplicht om gerecyclede materialen te gebruiken.
  • de gemeente eerlijk is over de kosten die het maakt voor afvalverwerking en de burger informeert wat er met het afval gebeurt.
  • beter wordt gehandhaafd op zwerfafval en hoge boetes oplegt aan de vervuiler.

Wellicht heeft u zelf ook nog goede idee├źn voor een schoon en afvalvrij Apeldoorn. Wij horen ze graag. Mail naar e.havekes-chrispijn@apeldoorn.nl

Tot slot herinneren we er u nog even graag aan dat komende zaterdag 19 september "World CleanUp day" is, de landelijke actie tegen zwerfafval en we nodigen u uiteraard uit om hieraan mee te doen. Meld u aan via een mailtje naar: Rein@Apeldoorn.nl en zerowasteApeldoorn@gmail.com.

Meer informatie over World CleanUp day vindt u hier.

Meer lezen over dit onderwerp:

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bijeenkomst plan B in Apeldoorn tussen het biologisch groen

Helaas kon vanwege corona ons 10 jarig jubileumsfeestje bij Stadsakkers geen doorgang vinden maar juist door corona vond onze...

Lees verder

Natuurbeleid Apeldoorn onder de loep

Apeldoorn is een groene gemeente, een stad in bloei, zoals op de website van de gemeente te lezen valt. Apeldoorn wil ook gra...

Lees verder