Bijeen­komst plan B in Apeldoorn tussen het biolo­gisch groen


Gezel­ligheid en saam­ho­righeid tijdens presen­tatie Plan B op Stads­akkers

1 september 2020

Helaas kon vanwege corona ons 10 jarig jubileumsfeestje bij Stadsakkers geen doorgang vinden maar juist door corona vond onze bijeenkomst Plan B in de Praktijk wel plaats bij Stadsakkers en dat was alsnog een feestje.

Van Marijke en Klaas van Stadsakkers krijgen we allereerst een uitgebreide rondleiding over het terrein. Een prachtige plek aan de rand van Apeldoorn waar sinds 2013 biologisch wordt getuinierd door vrijwilligers. "Een leuke plek waar het leuk werken is met leuke mensen", zoals Klaas het even later verwoord in zijn welkom aan ons.

Adri en zijn team van Stadsakkers hebben een heerlijke maaltijd voor ons bereid. Courgettesoep, plantaardig belegde broodjes, een heerlijk sapje en een bakje vers fruit, alles bereid met groente en fruit uit eigen tuin. We laten het ons heerlijk smaken. Dan is het woord aan Maaike Moulijn, onze fractievoorzitter. In een presentatie laat ze zien wat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren heeft gedaan, welke invloed we als kleine partij hebben en wat we daarmee bereikt hebben. En dat blijkt veel te zijn. In de 10 jaar dat we deel uitmaken van de raad van Apeldoorn ligt er zowel een dierenwelzijn- als een ambitieus groenplan verankerd in beleid én begroting. Een aantal van onze successen op dit gebied:

 • Apeldoorn is uitgeroepen tot één van de meest diervriendelijke steden van Nederland
 • De gemeente gaat de bestrijding van eikenprocessierupsen op natuurlijke wijze aanpakken
 • Onze motie om de intensieve veehouderij te beperken in Apeldoorn is aangenomen
 • de gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor bloemrijke akkerranden
 • het groenonderhoud wordt steeds diervriendelijker en we krijgen meer bloemrijke bermen
 • er wordt fors geïnvesteerd in groen en biodiversiteit

Toch is er nog genoeg werk aan de winkel en op dit moment besteden we veel aandacht aan duurzaamheid en het afvalbeleid. Door onze zwerfvuilacties hebben we meer aandacht gekregen voor dit onderwerp en ook hier wat successen behaald zoals:

 • de raadsbrede zwerfafvalopruimactie tijdens World Clean up day die nu jaarlijks wordt herhaald
 • Het verbod op het oplaten van ballonnen in Apeldoorn dat vorig jaar is ingegaan
 • vanaf volgend jaar geeft de gemeente geen subsidie meer aan evenementen die wegwerpplastic gebruiken.
 • vuurwerkvrij Apeldoorn, nu helaas nog niet vanwege (vreemd genoeg) corona, maar vanaf 2021

Tot slot vertelt Maaike wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. De Partij voor de Dieren gaat inzetten op:

 • natuurinclusieve landbouw
 • aanpak stikstofuitstoot
 • Omgevingsvisie: Apeldoorn als een groene en klimaatneutrale gemeente
 • natuurinclusief ontwerpen en bouwen
 • Enerergieneutraliteit
 • Handhaving natuur en milieu
 • en het stimuleren van duurzame keuzes (carnivoor geef het door)

Uit alle reacties die na de presentatie volgen wordt duidelijk dat iedereen blij is met het vele werk en de successen die behaald zijn. Wel vragen de aanwezigen zich af wat corona voor gevolgen heeft voor de toekomstvisie van de raad op onze stad. Het lijkt erop dat Apeldoorn nog steeds wil groeien en als een soort voorstad van Amsterdam wil gaan fungeren terwijl we juist nu in coronatijd leren dat mensen ruimte nodig hebben. In Apeldoorn hebben we die nog en laten we dat zo houden.

Een andere reactie is of we als speerpunt de droogte kunnen opnemen. Naar aanleiding van vragen van onze fractie over dit thema vindt er later deze week, op donderdag 3 september, een PMA plaats over dit onderwerp. Het is een belangrijk thema en hoort naast het landelijke verkiezingsprogramma ook in het provinciale, de gemeentelijke als ook in het programma van de waterschappen te worden opgenomen.

Er is nog een opmerking naar aanleiding over natuurinclusief ontwerpen. In België krijgen alle nieuwbouwwoningen een waterput waarin het regenwater wordt opgevangen en vervolgens wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet en het besproeien van de tuin. Een bijzonder goed idee en iets om mee te nemen.

We zijn blij met alle input en betrokkenheid. Niet alleen van onze leden maar van iedereen die het welzijn van onze planeet belangrijk vindt. We roepen dan ook iedereen op met een goed idee, tips of suggesties dit aan ons te vertellen.

We mochten vanavond twee nieuwe leden verwelkomen en ook zijn er leden die zich actief willen inzetten voor de Partij voor de Dieren en zich aangemeld hebben voor de werkgroep.

De Partij voor de Dieren blijft groeien, we blijven vasthouden aan onze idealen en blijven strijdvaardig. Een betere toekomst begint immers heel dichtbij en daarom kiezen we voor plan B. Wil je de presentatie van Maaike nog eens rustig doorlezen, klik dan hier -> Plan B Apeldoorn 2020

Dank aan iedereen voor deze mooie avond en met name dank aan Stadsakkers, onze gastheer en -dame Adri en Marijke, voor een geweldig ontvangst en verblijf in jullie prachtige tuinen en de heerlijke maaltijd. We zijn met tassenvol biologische groente uit het winkeltje weer naar huis gegaan en gaan morgen zelf een grote pan courgettesoep maken. Heerlijk!!