Frac­tie­leden PvdD Apeldoorn brengen werk­bezoek aan Apenheul


het belang van het park als educatief centrum over leef­gedrag van apen in het wild zou meer moeten worden benadrukt

22 juni 2021

Als fractielid van de Partij voor de Dieren ben je niet alleen aan het vergaderen, integendeel. We zijn een actiepartij en wanneer we actief de belangen van onze natuur en het welzijn van dieren op welke manier dan ook kunnen behartigen dan heeft dat onze voorkeur. Eén van de manieren waarop het kan is middels een werkbezoek en afgelopen 27 mei kregen twee van onze fractieleden, Yvonne de Carpentier en Eke Havekes een rondleiding bij Apenheul.

Lening voor Apenheul

Aanleiding van dit bezoek was de vraag van Stichting Apenheul voor een lening van 2 miljoen euro aan de gemeente Apeldoorn. Deze lening werd besproken tijdens de raadsvergadering van 22 april.

Normaal gesproken wordt een onderwerp als een lening van deze grootte eerst besproken in een PMA (Politieke Markt Apeldoorn), maar deze werd van de agenda gehaald. Dit betekent dat inwoners van Apeldoorn geen kans kregen om in te spreken en er voor raadsleden niet of nauwelijks tijd was om in debat te gaan.

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april als enige partij tegen deze lening gestemd. Wij vinden namelijk dat er aan een lening van 2 miljoen euro voorwaarden gesteld moeten worden. We hebben daarom tijdens de raadsvergadering 3 moties ingediend.

Voorwaarden voor de lening

De eerste motie had betrekking op de huidige vorm van Apenheul. De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen waar dieren getoond worden als vorm van vermaak voor mensen niet meer van deze tijd zijn. Apenheul is een prachtig park dat omgevormd zou kunnen worden tot een ecologisch opvangpark voor dieren die zich in hun oorspronkelijk leefgebied niet kunnen handhaven of daarin niet meer kunnen worden teruggezet. Een park dus waar de dierenbelangen voorop staan en bezoekers uiteraard nog steeds welkom zijn.

De tweede motie ging over het euthanaseren van zogenaamde ‘surplus’ dieren. Dit zijn dieren die bij Apenheul geen plaats kunnen krijgen in een groep en waar ook in een andere dierentuin geen plaats voor is. Wij vinden het ethisch niet verdedigbaar dat gezonde dieren geëuthanaseerd worden.

In de derde motie verzochten we het college om in de voorwaarden voor het verstrekken van de lening op te nemen dat Stichting Apenheul zich gaat inspannen om apen in nood (zoals ex- proefdieren en in beslag genomen apen) (tijdelijk) op te vangen.

Dit werkbezoek was voor ons een mooie gelegenheid om over deze onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.

Werkbezoek

We werden vriendelijk ontvangen Roel Welsing, de directeur van het park en door Thomas Bionda, zoological manager en Iris de Winter, directeur van het Apenheul Natuurbehoud Fonds.

Apenheul is een prachtig park, overal waar je kijkt bloeit of groeit wel iets en er is veel gebruik gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen. We hebben de insectenmuren mogen bewonderen (2 stuks van meer dan 50 meter lang!) en kunnen zien dat er in het park ook veel aandacht is voor lokale biodiversiteit.

Apenheul heeft een eigen natuurbehoudfonds (ANF), deze steunt projecten om gebieden te beschermen waar apen leven, onder andere in Madagaskar. Dat is hard nodig, want er is steeds minder ruimte voor apen en ze worden steeds meer bedreigd. Eén van de speerpunten van de projecten is educatie aan kinderen, zodat deze respect voor de natuur en de dieren meekrijgen.

Kanttekeningen

  • Gevangenschap: De dieren bij Apenheul hebben veel ruimte en er wordt goed voor ze gezorgd maar ze zijn niet vrij. De medewerkers van de Apenheul beamen dit maar geven ook aan dat er vaak geen geschikte ruimte meer is om apen veilig te plaatsen en dat zij de voordelen (educatie en liefde voor natuur bijbrengen) vinden opwegen tegen de nadelen. De Partij voor de Dieren is van mening dat bezoekers een beter beeld krijgen van het natuurlijk leefgedrag van dieren door middel van literatuur, documentaires, spelletjes en 3D films dan van naar ze te kijken in gevangenschap.
  • Euthanisatie: In Apenheul worden regelmatig jonge dieren geboren. Sommige dieren maken deel uit van een fokprogramma omdat de soort bedreigd is. Dit geldt echter niet voor alle dieren die jongen krijgen. Als dieren niet meer in de groep passen en ook geen plek elders kunnen krijgen leidt dit er soms toe dat gezonde dieren geëuthanaseerd worden. Dat doet Apenheul zo min mogelijk, maar het gebeurt helaas wel.
  • Opvang: We hebben gesproken over Apenheul als opvang voor dieren die bijvoorbeeld onderschept worden bij de douane, over een samenwerking met stichting Aap. Deze samenwerking is er wel en Apenheul wordt gezien als een geschikte plaats voor dieren die een plek nodig hebben. Toch gebeurt een overplaatsing zelden omdat getraumatiseerde apen vaak niet in een groep passen, wat de Partij voor de Dieren betreft zou de Apenheul juist voor deze apen een aparte plek moeten creëren.

Een leefbare planeet van mens én dier

Naast de mooie projecten die Apenheul steunt en initieert en de mooie educatiepunten in het park, is de Partij voor de Dieren van mening dat Apenheul, net als de andere dierentuinen echt moet veranderen. Ons streven is een leefbare aarde waar alle dieren in vrijheid in een onaangetaste natuur kunnen wonen en dierentuinen in een nieuwe vorm kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Ondanks de verschillen in visie hebben we een mooie, leerzame en ook gezellige middag gehad, daarvoor danken we Apenheul.

Op één punt waren we het wel roerend eens, en dat was dat de manier waarop de mens met de aarde omgaat drastisch moet veranderen!Onze moties zijn tijdens de raadsvergadering alle drie verworpen en Apenheul heeft zonder enige voorwaarde de lening ontvangen.

Gerelateerd nieuws

Suppend afval ruimen voor Wereld Oceanen dag

8 juni is het Wereld Oceanen Dag. Een dag waarop we stilstaan hoe bijzonder de oceanen zijn en hoeveel we aan ze te danken he...

Lees verder

Wordt Apeldoorn vrij van intensieve veehouderij?

Op 4 juni 2020 heeft de raad van Apeldoorn onze veehouderij-motie aangenomen om intensieve veehouderij te beëindigen of om te...

Lees verder