Wordt Apeldoorn vrij van inten­sieve veehou­derij?


ophef over aanvraag vergunning verdub­beling varkens na vorig jaar aange­nomen motie voor stimu­leren natuur­in­clusief boeren

5 juli 2021

Op 4 juni 2020 heeft de raad van Apeldoorn onze veehouderij-motie aangenomen om intensieve veehouderij te beƫindigen of om te vormen naar kleinschalige natuur-inclusieve kringloop veehouderijen.

Eerste plan van aanpak klaar

Een werkgroep is het afgelopen jaar met deze opdracht aan de gang gegaan en heeft middels expertmeetings vooral veel informatie verzameld om zo gezamenlijk met de boeren te werken aan de gewenste veranderingen. Er is een plan van aanpak geschreven en die zal op 15 juli aanstaande gepresenteerd worden aan de raad.

Vergunning voor meer varkens

Inmiddels is bekend geworden dat een intensieve varkenshouderij een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn om het aantal varkens te kunnen verdubbelen.

Het college heeft de gemeenteraad laten weten dat het juridisch (nog) niet mogelijk is om een aanvraag voor een verdubbeling van het aantal dieren op een intensieve veehouderij te weigeren omdat de vorig jaar aangenomen motie nu nog niets veranderd heeft aan de huidige wetgeving. De politieke partijen die vorig jaar voor de motie stemden: Partij voor de Dieren, CU, D66, GroenLinks, NDA, VSP, 50PLUS, SP en PvdA, vinden dat heel teleurstellend en stelden een gezamenlijke verklaring op:

Doodlopende weg

"Wij denken dat het verder vergroten van intensieve veehouderij een doodlopende weg is. We zouden graag van het college zien dat zij alles eraan doen om de betreffende veehouderij ervan te overtuigen dat deze stap beter niet gezet kan worden en met de boer te gaan kijken naar alternatieven.

Daarnaast willen we ook weten welke andere intensieve boeren nog steeds juridische mogelijkheden hebben om hun veestapel verder te vergroten. En hoe wij dat als gemeente in de toekomst juridisch wel kunnen beperken en welke kosten daaraan verbonden zijn. Want een verdubbeling van het aantal varkens op een intensieve veehouderij is echt niet meer van deze tijd.

Nieuwe koers

Het afgelopen jaar is het college in samenwerking met de raad in gesprek gegaan met de sector, juist om gezamenlijk stappen richting de toekomst te zetten. Op basis van die gesprekken heeft het college een voorstel geschreven dat de raad op 15 juli gaat bespreken. Daarin wordt een koers uitgezet hoe de gemeente samen met boeren en anderen de transitie kan vormgeven en ervoor zorgen dat er minder intensieve veehouderij komt in Apeldoorn. Wat ons betreft betekent dat: goed boeren in Apeldoorn voor de boer zelf, dieren, natuur, klimaat, milieu en gezondheid. Uitbreiding van het aantal intensief gehouden dieren gaat niet langer toegestaan worden. We willen boeren die plannen hebben om te stoppen helpen door samen met bewoners en (boeren-) bedrijven gebiedsgericht te zoeken naar andere mogelijkheden. En boeren die door willen gaan, worden gestimuleerd en ondersteund om een omslag te maken naar minder dieren, minder stikstofuitstoot, meer dierenwelzijn en een evenwicht tussen mest, landbouwareaal en zonder import van veevoer. Dat gaat best een lastige omslag worden, maar samen krijgen we het voor elkaar"!

Help mee en spreek in!

De vergunning is nog niet definitief verleend, er loopt nog een inspraakprocedure.

Er komt een einde aan de intensieve veehouderij in Apeldoorn en ook in de rest van Gelderland, simpelweg omdat er geen ruimte meer is voor veehouderij. Het kan echter niet zo zijn dat, omdat we dit goed willen voorbereiden en boeren willen ondersteunen en begeleiden bij de nieuwe koers die we gaan inzetten, de boeren in de tussentijd hun aantal dieren kunnen verdubbelen. We moeten nu doorpakken en kunnen daarbij jouw hulp goed gebruiken. Steun ons en maak je ongenoegen over deze gang van zaken kenbaar door op 15 juli in te spreken bij de raad.

Meld je dan van tevoren bij de griffie via otgriffie@apeldoorn.nl.

Het is ook mogelijk om de bijeenkomst online te volgen op apeldoorn.Parlaeus.nl.


Meer lezen over dit onderwerp:

  Gerelateerd nieuws

  Fractieleden PvdD Apeldoorn brengen werkbezoek aan Apenheul

  Als fractielid van de Partij voor de Dieren ben je niet alleen aan het vergaderen, integendeel. We zijn een actiepartij en wa...

  Lees verder

  Duizenden dieren afgeschoten op de Veluwe om biodiversiteit te beschermen

  De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) wil het komende jachtseizoen ongeveer 3000 edelherten en ruim 8000 zwijnen afschieten ...

  Lees verder