Vliegveld Teuge dicht, klimaat­doelen in zicht!


help mee nog meer geluids­hinder en CO2 uitstoot te voorkomen en spreek in op 14 oktober

11 oktober 2021

Vliegvelden zijn van economisch belang maar veroorzaken veel overlast, geluidshinder en CO2 uitstoot. Vliegveld Teuge wordt momenteel zowel zakelijk als voor recreatieve doeleinden gebruikt en is in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid.

Fout

In 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een fout gemaakt waardoor ten onrechte een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen per jaar op Teuge is toegezegd. De fout is erkend en het ministerie wil de fout corrigeren in het nieuwe Luchthavenbesluit Teuge die op dit moment door de provincie Gelderland wordt voorbereid. De provincie verzet zich echter tegen deze correctie en wil de verdubbeling juist doorvoeren, ten koste van de omwonenden en de natuur.

Krimp

De Partij voor de Dieren vindt dat vliegvelden niet mogen uitbreiden en liever nog moeten krimpen. Bij vliegen wordt veel CO2 uitgestoten. Teuge ambieert een elektrisch vliegveld te worden. De vraag is echter of elektrisch vliegen wel haalbaar is. Om voldoende duurzame energie op te wekken voor het elektrisch laten vliegen van een vliegtuigje is lastig, zeker op de Veluwe, waar het plaatsen van grote windturbines die nodig zouden zijn, geen optie is.

Sluiting

De PvdD wil dat Apeldoorn gaat pleiten voor minder vluchten. Wij vinden dat de gemeente, als grootaandeelhouder van het vliegveld, moet bespreken hoe Teuge kan bijdragen aan haar energieambities. Een sluiting van vliegveld Teuge is in feite de enige manier om die doelstellingen te bereiken. Geen CO2 uitstoot meer, voor het behoud van de Veluwe een grote plus en de ruimte die vrijkomt kan gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

Wanneer de gemeente dit niet haalbaar acht zou door middel van het heffen van forse havengelden lawaaierige en vervuilende toestellen geweerd kunnen worden. Bovendien zou een verbod op vliegen boven de woonkernen en natura2000 gebieden overlast voor de omwonenden en verstoring van de rust in de natuur moeten voorkomen.

Inspreken

Op donderdagavond 14 oktober gaat de gemeenteraad in gesprek over de toekomst van vliegveld Teuge. Tijdens die avond zal ook gesproken worden over het standpunt dat de gemeente zal innemen ten aanzien van het nieuwe luchthavenbesluit van de provincie Gelderland en diens gewenste uitbreidingen. Milieu- en bewonersorganisaties zullen met een zienswijze hiertegen protesteren en ook de Partij voor de Dieren zal zich zeer kritisch uiten. Echter, hoe meer kritische geluiden hoe beter.

Iedere stem telt

Laat dus je stem horen en spreek in tijdens de Politieke markt op 14 oktober. Stuur hiervoor een mailtje naar de griffie van de gemeente om je aan te melden. Het adres is otgriffie@apeldoorn.nl

Meer lezen:

Voor het indienen van een zienswijze bij de provincie (tot 17 oktober 2021):