Help ons Apeldoorn groen en gezond te houden


meld misstanden onmid­dellijk aan de gemeente via de buitenlijn

9 juli 2020

Apeldoorn is een groene stad en daar zeer trots op. Toch gaat het ook nog wel eens mis bij het uitvoeren van het groenbeleid. De Partij voor de Dieren ontvangt regelmatig bezorgde mailtjes van u over misstanden. We nemen op ieder bericht zo snel mogelijk actie door contact te zoeken met een ambtenaar van de buitendienst en nemen vaak ter plaatse een kijkje. We hebben regelmatig contact met de wethouder en wanneer er sprake is van illegaliteit of beleid dat niet valt te rijmen met het groene imago van Apeldoorn, roepen we het college ter verantwoording, stellen we vragen of voeren actie. Uiteraard krijgt u, als melder van ons een bericht over de stand van zaken. U bent onze ogen en oren in deze gemeente en dat koesteren we.

We willen u wat voorbeelden geven over berichten die we ontvangen hebben de laatste tijd en wat ermee gebeurd is.

  • Meldingen van bomenkap. We ontvingen een mailtje over een aantal grote en oude bomen die gekapt werden tijdens het weekend. De gemeente was niet bereikbaar. De PvdD wist echter een ambtenaar te bereiken en hij was snel ter plaatse. Helaas waren de bomen toen al niet meer te redden. Naar aanleiding van onder andere dit voorval is de gemeente helderder is haar communicatie omtrent bomenkap en zoeken ze naar een oplossing om ook tijdens weekenden bereikbaar te zijn. Het bomenkapbeleid van de gemeente heeft regelmatig geleid tot vragen en zelfs tot een tik op de vingers van de Raad van State toen Apeldoorn zonder vergunning 1700 m2 bos kapte in park Berg en Bos. Wanneer u op ons standpunt "meer ruimte voor groen en natuur" klikt, kunt u onderaan de pagina de vragen lezen die we gemeente hebben gesteld over het kappen van bomen en uiteraard ook de antwoorden die we daarop kregen.
  • Meldingen van groenonderhoud. We krijgen veel klachten van u over het maaibeleid van de gemeente. Er wordt gemaaid tijdens droogte, wilde bloemen worden weggemaaid en honden verwonden zich aan afval zoals glas en blik dat kapotgemaaid is. Het gaat lang niet altijd goed maar gelukkig horen we ook positieve geluiden. Na een klacht over kaalslag in de Maten heeft de beheerder contact opgenomen met de bezorgde bewoners en is er een constructief gesprek geweest. Uitvoerders geven aan dat ze eerst controleren op afval voordat er gemaaid wordt maar niet alles gezien wordt. Helaas zal dit probleem niet opgelost worden zolang er mensen zijn die klakkeloos afval in het groen gooien, ook als er niet gemaaid wordt. We hebben al regelmatig bij de gemeente aandacht gevraagd over het zwerfafvalprobleem in onze gemeente, opruimacties georganiseerd en recent nog schriftelijke vragen gesteld waarin we onder andere de gemeente vragen om meer afvalbakken te plaatsen en nog alerter te zijn op afval in het gras bij hondenuitlaatplaatsen. Tot die tijd zullen hondenbezitters echter alert moeten blijven waar ze met hun viervoeters lopen, helaas.
  • Meldingen over jagers. We ontvingen begin dit jaar een bericht over schoten nabij een Klompenpad. Dit bleek een lastig geval. Klompenpaden lopen vaak over priv├ęterrein, buiten de bebouwde kom, gebied waar gejaagd mag worden. En ook al mag er niet over de paden geschoten worden, handhaven is nauwelijks een optie. Uiteindelijk bleek het om jagers te gaan die aan het oefenen waren zonder hiervan melding vooraf te maken. Ze zijn vervolgens gewaarschuwd. Naar aanleiding van dit incident hebben we de gemeente vragen gesteld over dit onderwerp.
  • Meldingen bij slachterijen. Tijdens warme dagen ontvangen we veel meldingen van stankoverlast bij slachterijen en dieren die in volle vrachtwagens in de zon worden geparkeerd. Wanneer u dit ziet adviseren u in zo'n geval onmiddellijk de spoedlijn te bellen van de gemeente. Dit is nummer 14055.

Onlangs heeft de Partij voor de Dieren overleg gevoerd met een aantal wethouders en ambtenaren om te kijken naar mogelijkheden om meldingen beter op te pakken. Belangrijk blijft dat u in eerste instantie contact zoekt met de gemeente via de online buitenlijn of via het telefoonnummer 14055 voor spoedgevallen. De gemeente gaat de communicatie verbeteren en de website verduidelijken zodat meldingen van illegale bomenkap sneller kunnen worden opgepakt. We vragen u, wanneer u een melding gedaan hebt bij de gemeente kritisch te kijken of en hoe snel het probleem wordt opgepakt en of u goed en adequaat behandeld bent. Bent u niet tevreden dan vragen wij u dit aan ons te melden via een mailtje aan pvdd@apeldoorn.nl zodat wij dit weer aan de wethouder kunnen terugkoppelen.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Apeldoorn mooi, groen en leefbaar blijft.

Gerelateerd nieuws

Motie "green deal" over parkeren Apeldoorn-West aangenomen

Weet u het nog? Al jaren zoekt de gemeente naar een oplossing om het parkeerleed in Apeldoorn-West te verzachten. In deze re...

Lees verder

Doe mee tijdens World CleanUp Day om Apeldoorn weer op te schonen

Het regent klachten bij de gemeente Apeldoorn over zwerfafval. Met name de afgelopen maanden, tijdens het voorjaar, werd een ...

Lees verder